Maatwerk Contact
+31(0)50-2301066

Retourneren

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden.  Het product kan alleen ongebruikt en,  indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening. Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren. Tevens kunt u gebruik maken van het modelformulier.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.

Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Voorwaarden retourneren: 

 • Cliënt zorgt voor voldoende frankering voor retournering, tenzij het om een onverhoopte fout gaat van Steigerhouttrend.
 • Cliënt zorgt voor verzekering en track & trace code voor retourzending, zoekgeraakte retourzendingen kan Steigerhouttrend niet terugbetalen.
 • Na nauwkeurige inspectie of het nog product in dezelfde perfecte staat is als bij levering, betaalt Steigerhouttrend binnen 14 dagen na ontvangst de ontvangen koopsom terug aan cliënt, via dezelfde betaalwijze als gekozen bij aankoop.
 • De betreffende producten dienen in het desbetreffende retourformulier zijn omschreven als zaken waarvoor de retourgarantie geldt.
 • Dit mits op- of aan het afgeleverde geen enkele wijziging is aangebracht.
 • Dit mits het afgeleverde ongeschonden, in de originele opmaak, en in het cellofaan omhulsel is
 • Dit mits cliënt alle artikelen met de uiterste zorg behandelt en keurig gevouwen in de verpakking teruglegt voor retournering.
 • Dit mits alle meegezonden toebehoren zoals kortingkaartjes, documentatie, merklabels, en alle verpakkingsmaterialen bij de retourzending worden gevoegd.
 • Dit mits de retourzending uiterlijk op de 18e dag, na in ontvangstneming van het geleverde door cliënt, weer in het bezit zijn van Steigerhouttrend.
 • Als er aan het product iets gewijzigd of toegevoegd wordt volgens de specificaties van de consument dat is maatwerk. Aankopen die speciaal op maat of speciaal op bestelling zijn vervaardigd vallen niet onder deze retourregeling.
 • Indien cliënt niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de verplichtingen behoudt Steigerhouttrend zich het recht voor de retourzending te weigeren.

Maatwerk

We maken dagelijks meubelen speciaal voor onze klanten op maat. Van tafels, bedden, kasten tot aan loungebanken. Als je aan ons een maat doorgeeft, een tekening of beschrijving dan weten we op afstand niet wat jouw bedoeling is met de meubelen en in wat voor ruimte het geplaatst wordt.  Daarnaast ook niet hoe jouw entree, trappengat, terras of zojuist aangekochte stoelen onder de bestelde tafel passen.

Loopt iemand in de werkplaats tegen iets aan dat niet klopt dan geven we dit uiteraard aan. Je bent zelf net zo verantwoordelijk voor de bestelling als wij voor het geleverde product. We vragen je daarom om je bestelling zo compleet mogelijk van informatie te voorzien. Liever te veel dan te weinig.

Garantie op steigerhout (natuurproduct)

Steigerhout is een robuust natuurproduct, het zal onder invloed van de luchtvochtigheid dus altijd iets werken (uitzetten of krimpen). De vurenhout planken kunnen dan krom gaan staan. Zie steigerhout niet als een materiaal dat zich laat “temmen” zoals eikenhout of hardhout. In steigerhout kunnen scheurtjes en kieren ontstaan afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid (met name binnenshuis). Geen plank is gelijk van kleur en vorm. Garantie op de meubelen vervalt wanneer u de meubelen zelf behandeld of aanpast. De verkoper werkt met stalen schroeven, dus de schroeven kunnen naar verloop van tijd oxideren.

Verkoper garandeert gedurende één jaar de kwaliteit van de door koper geleverde en geproduceerde goederen. Indien de door verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de goederen ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.

De door Steigerhouttrend.nl te leveren producten voldoen aan de gebruikelijk eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik in Nederland.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud door koper en/of door derden. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en daarover tijdig is gereclameerd, zal Steigerhouttrend.nl het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan. In geval van vervanging is de koper gehouden het vervangen product ten eerste aan Steigerhouttrend.nl te retourneren, tenzij Steigerhouttrend.nl anders aangeeft.

De koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld, extreme regenval of temperaturen), werking van het hout, krimpen en uitzetten, vooral voor steigerhout meubelen welke binnen geplaatst worden, et cetera.

Melden van retournering

Print, vul in en scan het formulier en verstuur het per e-mail naar: info@steigerhouttrend.nl. De reden van terugsturen opgeven is niet verplicht maar wij stellen uw feedback zeer op prijs om onze service waar mogelijk te verbeteren.  Je kunt ook het terugsturen aangeven via het contactformulier.

Vermeld de volgende gegevens:

 • uw naam, adres, postcode en woonplaats en telefoonnummer
 • ordernummer, orderdatum, productgegevens en artikelnummer(s) van de bestelling (zie factuur of bevestigings e-mail),
 • de reden van retour. (De reden van terugsturen opgeven is niet verplicht maar wij stellen uw feedback zeer op prijs om onze service waar mogelijk te verbeteren).

Op zoek naar Industriële meubelen? Bezoek onze site: Industriëlemeubelshop.nl